پنجرهUPVC دو جداره کشویی

 

شاید بارزترین مزیت پنجره های کشویی upvc یا پنجره ریلی یو پی وی سی، نسبت به مدل لولایی این باشد که پنجره کشویی upvc نیاز به حریم بازشوی بسیار کمتری دارد در صورتی که پنجره لولایی به شعاع بازشوی خود نیاز به حریم دارد . البته این مزیت کشویی نسبت به لولایی در تمامی انواع پنجره کشویی صدق میکند ، چرا که مکانیزم بازشوی تمامی پنجره ها ریلی بوده و در محور افقی بصورت خطی باز و بسته می شود.
چند نکته که درخریدپنجره upvcکشویی بایستی بیاد داشته باشیم:

قابلیت های پنجره دو جداره یو پی وی سی کشویی
 مدل کشویی upvc عموما بدلیل ساختار این مدل دارای ۱۵% قابلیت کمتری نسبت به مدل لولایی می باشد .چرا که در این مدل قاب بازشو همانند مدلهای لولایی دارای کشش کمتری است در مدل لولایی قاب بازشو به حالت وکیوم کشیده شده و سپس بسته می شود ولی در مدل کشویی این اتفاق نمی افتد.
 مدل کشویی پنجره دوجداره upvc را نیز میتوان در همه مواردی که مدل لولایی را بتوان بکار گرفت میتوان استفاده کرد ولی بایستی بدانیم بله میتوان پنجره مدل کشویی را در همه موارد بکار گرفت ولی این مدل در تمامی سطوح و قابها کارایی مناسبی نخواهد داشت و لذا پنجره کشویی را برای همه موارد مورد نیاز پیشنهاد نمیکنیم. چرا که بطور کلی پنجره کشویی یو پی وی سی در قابهایی که دارای سطوح تراز هستند کارایی دارند لذا برای پروژه های نوسازی که قاب دارای قاب قدیمی نمیباشد و دارای قاب با سطح تراز است بیشتر توسی می شود و برای موارد بازسازی نیاز به پیش نیازهایی میباشد که در برخی موارد میتوان پنجره کشویی upvc بکار گرفت ولی بسیاری از موارد پنجره های بازسازی بهتر است از پنجره یو پی وی سی کشویی استفاده نشود.
دریافت مشاوره