فروش : خیابان آبیاری نبش کوچه ۷

تلفن : ۸  –  ۳۸۳۱۸۷۰۷- ۰۷۱

نصب : ۲ – ۳۸۳۱۸۹۶۱ – ۰۷۱

info@zaringhab.com

با ما در ارتباط باشید

کارخانه: شهرک بزرگ صنعتی، فلکه پنجم ،پژوهش جنوبی، خیابان ۳۰۱، فرعی  فنون

تلفن کارخانه      ۳ –  ۳۷۷۴۴۴۰۰ –  ۰۷۱

فکس کارخانه : ۳۷۷۴۳۱۶۷ – ۰۷۱

دفتر فروش : خیابان آبیاری نبش کوچه ۷

دفتر فروش  ۸  –  ۳۸۳۱۸۷۰۷- ۰۷۱

نصب و خدمات پس از فروش : ۲ – ۳۸۳۱۸۹۶۱ – ۰۷۱

فکس :  ۳۸۳۱۸۷۰۹ –  ۰۷۱

ایمیل:  info@zaringhab.com