به منظور مقاوم سازی و تقویت درب و پنجره های UPVC، از پروفیل های گالوانیزه که ضخامت آنها ۱٫۲۵ تا ۱٫۵ میلی متر می باشد در داخل پروفیل های UPVC استفاده می شود. به کارگیری پروفیل گالوانیزه در داخل پروفیل های UPVC از افتادگی بازشوی پنجره ها جلوگیری می نماید، در عملکرد صحیح و سازگاری اجزاء یراق بازشوها موثر می باشد و مقاومت درب و پنجره های ساخته شده را نیز افزایش می دهد.

علاوه بر مزایای فوق استفاده از پروفیل های گالوانیزه در داخل پروفیل هایUPVC  موجب بالابردن استقامت درب و  پنجره ها در برابر فشار باد و فشارهای وارده از طرف ساختمان به آنها می گردد، چرا که در ارتفاعات زیاد (در طبقات فوقانی ساختمان ها) نیروی باد بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد و در طبقات پایین در اثر نشست ساختمان پنجره ها در معرض فشار بیشتری قرار میدهد.