گارانتی رایگان ۲ ساله

الف : رفع عیـوب ریگلاژ یراق آلات درب و پنجــره

ب : رفع عیوب موارد نصب و درزبندی درب و پنجره

ج : تعویض واشر های آب بندی درب و پنجــره ها

گارانتی ۱۵ ساله

الف : تغییر رنگ پروفیل

ب : ترک  خوردگی و شکستگی پروفیل

موارد خارج از گارانتی

الف : شیشه ها در برابر ضربه و شکستگی

ب: شکست پروفیــل بر اثر ضربهو اشیاء نوک تیز

ج : سوختگی پروفیل براثر شعله مستقیم یا جوش کاری